TECHNICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC

o nás

o nás

     Sdružení technických záchranářů RECIPIO vzniklo za účelem pomáhat lidem, obcím a složkám integrovaného záchraného systému na vyžádání při mimořádných událostech (povodně, sněhové kalamity, atd.). Sdružení RECIPIO se specuializuje především na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Snažíme se poukázat na nedostatky v silničních zákonech a jednat s orgány státní správy o zlepšení těchto nedostatků.

Sdružení je registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/81753/10-R

členové RECIPIO

členové RECIPIO

     Členem sdružení se může stát prakticky každý. Pro zájemce o členství v tomto sdružení je na výběr ze tří druhů členství, podporující člen "standard", podporující člen "VIP" a člen podílející se na zásazích a činnostech Sdružení aktivně, člen "aktivní". Každý druh členství s sebou přináší určité výhody a práva, ale také povinosti, které se mohou rozvojem sdružení měnit. Vzhledem ke své činnosti, kde jde mnohdy o velice náročné a zodpovědné zásahy, vybírá Sdružení do řad "aktivních" členů pouze takové zájemce, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas sebezdokonalování, je nutné mít kurz první pomoci, a znalosti v silniční dopravě. Věříme, že členů bude přibývat a tím se bude rozvíjet členská základna a vnitřní organizace sdružení. Jen s velkou a pevnou členskou základnou dosáhneme svých cílů

Nebezpečí na silnicích

Nebezpečí na silnicích

     RECIPIO je zaměřeno na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při nebezpečných přepravách. Takovými přepravami jsou především nadměrné a nadrozměrné náklady, které mnohdy dosahují doslova gigantických rozměrů a hmotností, přesto je nezbytné, aby tyto náklady byly přepraveny. Pro zajištění bezpečného průjezdu takového nákladu a především pak pro zajištění bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu je nutné, aby takový náklad doprovázela tzv. technická doprovodná vozidla, popřípadě POLICIE. K zajištění takového doprovodu, resp. bezpečí účastníků provozu na pozemních komunikacích, je nutné včas a na bezpečném místě odstavit vozidla, která by z důvodu průjezdu nadměrné soupravy neprojela, nebo by mohla ohrožovat sebe i samotnou přepravu nákladu.

     RECIPIO zajišťuje tyto služby na profesionální úrovni, výhradně a jen prostřednictvím svých zkušených členů, kteří mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti a jsou pravidelně školeni. Komunikují spolu pomocí radiokomunikační techniky na profesionální úrovni a reagují tak bleskově na danou situaci a to i v součinnosti s policií ČR. Spolupracují společně neustále na zvyšování kvalit, pracují jako team a tím je docíleno, že i při těch nejnáročnějších a nejnebezpečnějších přepravách je zajištěna maximální bezpečnost silničního provozu i hladký a bezpečný průjezd nadměrného nákladu.

Přihlášení