Společenské akce

Zajistíme:

Zajistíme:
  • odborný dozor a dohled nad dočasnými uzavírkami
  • bezpečnost nezúčastněných osob
  • zajištění prostoru ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu
  • spolupráce při mimořádných událostech v součinosti se složkami IZS

DISPATCHING

+420 773 163 353

dispecink@recipio.cz

 

Benutzername