Nadměrné náklady

Zajištění přepravy nadměrného nákladu

Zajištění přepravy nadměrného nákladu

Zajištění bezpečné a bezchybné přerpavy těžkého nebo nadrozměrného transportu není jednoduchá věc a je ovlivněna mnoha faktory. Především profesionálními znalostmi silničního provozu, zákony o provozu na pozemních komunikacích, znalostmi přepravní trasy a v neposlední řadě všeobecnými podmínkami pro zvláštní užívání komunikace. Sdružení technických záchranářů, jeho členové a partneři jsou pro tyto přeravy a úkony speciálně školeni. Tím je zaručena profesionální činnost a nedochází tak k nepříjemným situacím při samotném transportu s ohledem na bezpečnou přepravu samotného nákladu i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

 

Služby pro zajištění přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů

Služby pro zajištění přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů

Zajišťujeme:

  • příprava a plánování přepravní trasy
  • vyřízení potřebných souhlasů k vydání povolení pro zvláštní užívání komunikace
  • zajištění technických doprovodů
  • zajištění policejních doprovodů
  • zabezpečení odstavených nadměrných nákladů ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu

On-line objednávka tecnických doprovodů

Počet doprovodných vozidel: *

Objednávka - povolení k zvláštnímu užívání komunikace

DISPEČINK

+420 773 163 353

dispecink@recipio.cz

SDF

ODESLAT ZPRÁVU O UKONČENÍ ZÁSAHU

 

Přihlášení