CZ DE

Cíle a činnost

Sdužení technických záchranářů RECIPIO

Sdužení technických záchranářů RECIPIO

v rámci svého poslání pomáhá veřejnosti, obcím, státním orgánům, fyzickým i právnickým osobám a to zejména:

  • hájí zájmy a brání práva svých členůporadenskou a konzultační činností v oblasti silničního provozu
  • zásahovou činností při mimořádných událostech
  • zajištěním společenských akcí se zvýšenou možností vzniku mimořádné události
  • odbornou přípravou svých členů prostřednictvím školení, kurzů apod.
  • rozvojem a podílením se na změnách v silničních zákonech
  • informovaností veřejnosti stran bezpečnosti silničního provozu pomocí sdělovacích prostředků

DISPEČINK

+420 773 163 353

dispecink@recipio.cz

SDF

ODESLAT ZPRÁVU O UKONČENÍ ZÁSAHU

 

Přihlášení