CZ DE

Členství v RECIPIO

Kdo jsou naši členové

Kdo jsou naši členové

     Členem sdružení se může stát prakticky každý. Pro zájemce o členství v tomto sdružení je na výběr ze tří druhů členství, podporující člen "standard", podporující člen "VIP" a člen podílející se na zásazích a činnostech Sdružení aktivně, člen "aktivní". Každý druh členství s sebou přináší určité výhody a práva, ale také povinosti, které se mohou rozvojem sdružení měnit. Vzhledem ke své činnosti, kde jde mnohdy o velice náročné a zodpovědné zásahy, vybírá Sdružení do řad "aktivních" členů pouze takové zájemce, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas sebezdokonalování, je nutné mít kurz první pomoci, a znalosti v silniční dopravě. Věříme, že členů bude přibývat a tím se bude rozvíjet členská základna a vnitřní organizace sdružení. Jen s velkou a pevnou členskou základnou dosáhneme svých cílů.

Druhy členství

Druhy členství

Aktivní člen - tento člen se podílí aktivně na činnostech sdružení ať už zásahových, dozorových (pořadatelských na případných akcích), nebo školících s ohledem na zaměstnání, studium, bydliště atd. Předpoklady stát se aktivním členem spočívají také v základních znalostech o bezpečnosti silničního provozu (zákon 361/200Sb. atd) a také základních znalostech první pomoci (tyto znalosti se dají doplnit i během členství). Toto členství s sebou přináší i určité výhody dle stanov sdružení. Žadatel o aktivní členství ve sdružení RECIPIO musí splňovat určité předpoklady a je nejprve zařazen jako tzv. "člen čekatel".

Podporující člen "standard" - tímto členem se stává ten, kdo nemůže, nebo nechce se podílet na aktivních činnostech sdružení, přesto chce být členem sdružení a podporovat jej alespoň morálně a členskými příspěvky. Výhody tohoto členství upravují stanovy sdružení.

Podporující člen "VIP" - tento člen je v podstatě stejným členem jako člen "standard" s rozsáhlejšími výhodami. Práva člena "VIP" jsou shodné s výhodami Aktivního člena dle stanov sdružení.

Členské příspěvky

Členské příspěvky

roční členský příspěvěk:

Aktivní člen - 800,- Kč

Standard - 500,- Kč

VIP - 1000,- Kč

první registrační poplatek, který se platí při registraci člena a je spojen s náklady na vystavené členské průkazky je 100,- Kč.

Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok, tedy od 1.1. do 31.12. V případě registrace nového člena v období od 1.1. do 30.6. bude hrazen roční členský příspěvěk v plné výši na stávající rok. V případě registrace nového člena v období od 1.7. do 31.12. bude hrazena jen polovina ročního členského příspěvku na stávající kalendářní rok.

ýhody a práva u jednotlivých druhů členství jsou uvedeny ve stanovách sdružení

DISPEČINK

+420 773 163 353

dispecink@recipio.cz

SDF

ODESLAT ZPRÁVU O UKONČENÍ ZÁSAHU

 

Přihlášení