Vybavení

Komunikace mezi členy RECIPIO

Komunikace mezi členy RECIPIO

     Členové našeho Sdružení ze svých zkušeností velmi dobře vědí, že v případě zásahu, nebo činnosti, při které je nutné rychlé a nepřetržité spojení mezi dvěma nebo více zasahujícími členy, je nutné používat kvalitní a především koordinované radiové spojení. Z tohoto důvodu RECIPIO používá kvalitní profesionální radiostanice E-TECH, HQT, Motorola a každý z aktivních členů, podílející se na případném zásahu nebo akci, postupuje při této radiové komunikaci profesionálně a koordinovaně podle vnitřního předpisu Sdružení.

Zdravotnické vybavení

Zdravotnické vybavení

při akcích, na kterých se podílíme, používáme zdravotnické vybavení které je potřebné k předlékařské první pomoci. Jedná se o velké přenosné lékárny první pomoci (brašny) s potřebným vybavením, sterilní obvazy, náplasti s polštářkem, náplasti hladké, trojcípé šátky, resuscitační masky, isotermické fólie, dezinfekční přípravky, fixační dlahy, plastové roušky atd.

Zásahová vozidla

Zásahová vozidla

     Sdružení technických záchranářů využívá v případě potřeby zásahová vozidla, která jsou ve vlastnictví jeho členů a všechna jsou vybavena potřebnými prostředky k zásahu, tedy radiostanicemi, zdravotnickým vybavením i výstražnou technikou jak namontovanou na vozidle, tak přenosnou, pro případ zajištění bezpečnosti v případě zásahu na pozemní komunikaci.

Přihlášení